Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty Cổ phần Gạch men Phương Nam (Các Thông báo số 15695,15696/TB-SXD-VLXD ngày 10/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 14/11/2022, 08:18 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 15695/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 15696/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 49
Tin đã đưa