Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 12277, 12278, 12279, 12280/TB-SXD-VLXD ngày 12/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 13/09/2022, 02:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Các Thông báo số 12277, 12278, 12279, 12280/TB-SXD-VLXD
 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 95
Tin đã đưa