Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty CP Quốc tế gốm sứ Việt (Các Thông báo số 12688, 12689, 12690, 12691, 12692, 12693, 12694, 12695, 12696, 12697/TB-SXD-VLXD ngày 20/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 21/09/2022, 03:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Các Thông báo số 12688, 12689, 12690, 12691, 12692, 12693, 12694, 12695, 12696, 12697/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 135
Tin đã đưa