Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Exim Stones (Các Thông báo số 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2023 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 09/01/2023, 01:39 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 64
Tin đã đưa