Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 12315, 12316, 12317, 12318, 12319/TB-SXD-VLXD ngày 12/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 13/09/2022, 02:30 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Các Thông báo số 12315, 12316, 12317, 12318, 12319/TB-SXD-VLXD 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 65
Tin đã đưa