Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (Các Thông báo số 14300, 14301, 14302/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/10/2022, 03:24 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 14300/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 14301/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 14302/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 70
Tin đã đưa