Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công Ty TNHH Phát Đạt House (Các Thông báo số 11758, 11759/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 31/08/2022, 03:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 11758/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 11759/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 87
Tin đã đưa