Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Sơn VEGA (Các Thông báo số 11626, 11627/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 29/08/2022, 02:59 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 11626/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 11627/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 80
Tin đã đưa