Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thiên Phú (Các Thông báo số 14063, 14064, 14065/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 19/10/2022, 08:46 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 14063/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 14064/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 14065/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 109
Tin đã đưa