Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hoàng Diệu (Các Thông báo số 14774, 14775, 14776, 14777/TB-SXD-VLXD ngày 27/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 31/10/2022, 08:35 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 14774/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 14775/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 14776/TB-SXD-VLXD

- Thông báo số 14777/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 47
Tin đã đưa