Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu GI HAN (Các Thông báo số 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642/TB-SXD-VLXD ngày 11/01/2023 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 16/01/2023, 06:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 120
Tin đã đưa