Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đông Như (Các Thông báo số 14510, 14511, 14512, 14513, 14514, 14515/TB-SXD-VLXD ngày 21/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 25/10/2022, 01:52 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 14510, 14511, 14512, 14513, 14514, 14515/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 56
Tin đã đưa