Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy (Các Thông báo số 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/TB-SXD-VLXD ngày 04/01/2023 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 09/01/2023, 01:31 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 50
Tin đã đưa