Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Đá Thành Đạt (Các Thông báo số 12473, 12474, 12475, 12476, 12477, 12478, 12479, 12480, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12488/TB-SXD-VLXD ngày 14/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 15/09/2022, 03:07 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file Các Thông báo số 12473, 12474, 12475, 12476, 12477, 12478, 12479, 12480, 12481, 12482, 12483, 12484, 12485, 12486, 12487, 12488/TB-SXD-VLXD
 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 126
Tin đã đưa