Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Thương mại Đá hoa cương Đông Á (Các Thông báo số 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617/TB-SXD-VLXD ngày 24/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 24/06/2022, 03:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598, 7599, 7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612, 7613, 7614, 7615, 7616, 7617/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 111
Tin đã đưa