Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (Các Thông báo số 8700, 8701, 8702/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/07/2022, 07:02 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 8700, 8701, 8702/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 127
Tin đã đưa