Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 18/07/2022, 08:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9212/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 79
Tin đã đưa