Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Uyên Nam Phát (Các Thông báo số 7679, 7780, 7681/TB-SXD-VLXD ngày 27/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 28/06/2022, 03:34 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 7679/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7780/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7681/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 103
Tin đã đưa