Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Wincom (các Thông báo số 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 07/06/2022, 04:28 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: các Thông báo số 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 137
Tin đã đưa