Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất TMDV Đá Nữ Hoàng (Các Thông báo số 11611, 11612, 11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619/TB-SXD-VLXD ngày 26/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 29/08/2022, 02:56 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 11611, 11612, 11613, 11614, 11615, 11616, 11617, 11618, 11619/TB-SXD-VLXD

 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 92
Tin đã đưa