Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất Hoàng Diệu (Các Thông báo số 9270, 9271, 9272, 9273/TB-SXD-VLXD ngày 18/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 19/07/2022, 08:48 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9270/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9271/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9272/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9273/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 119
Tin đã đưa