Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nguyễn Ngọc (Các Thông báo số 14914, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919, 14920, 14921, 14922, 14923, 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931, 14932, 14933, 14934, 14935, 14936, 14937, 14938, 14939, 14940, 14941, 14942, 14943/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 02/11/2022, 06:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 14914, 14915, 14916, 14917, 14918, 14919, 14920, 14921, 14922, 14923, 14924, 14925, 14926, 14927, 14928, 14929, 14930, 14931, 14932, 14933, 14934, 14935, 14936, 14937, 14938, 14939, 14940, 14941, 14942, 14943/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 79
Tin đã đưa