Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH FM Trading (Các Thông báo số 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639/TB-SXD-VLXD ngày 07/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 08/07/2022, 06:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632, 8633, 8634, 8635, 8636, 8637, 8638, 8639/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 151
Tin đã đưa