Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 14303, 14304, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14311, 14312, 14313, 14314, 14315, 14316/TB-SXD-VLXD ngày 19/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/10/2022, 03:26 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 14303, 14304, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14311, 14312, 14313, 14314, 14315, 14316/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 74
Tin đã đưa