Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 15482, 15483, 15484, 15485, 15486/TB-SXD-VLXD ngày 08/11/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 08/11/2022, 08:09 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm:

- Thông báo số 15482/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 15483/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 15484/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 15485/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 15486/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 52
Tin đã đưa