Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/TB-SXD-VLXD ngày 16/01/2023 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 18/01/2023, 04:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 124
Tin đã đưa