Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910, 14911, 14912, 14913/TB-SXD-VLXD ngày 28/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 01/11/2022, 06:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 14905, 14906, 14907, 14908, 14909, 14910, 14911, 14912, 14913/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 89
Tin đã đưa