Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Mai Quang Hòa (Các Thông báo số 9092, 9093, 9094, 9095, 9096, 9097, 9098, 9099, 9100, 9101, 9102/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 15/07/2022, 08:14 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9092/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9093/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9094/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9095/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9096/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9097/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9098/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9099/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9100/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9101/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9102/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 100
Tin đã đưa