Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Mai Quang Hòa (Các Thông báo số 9103, 9104, 9105, 9106, 9107, 9108, 9109, 9110, 9111, 9112, 9113, 9114, 9115/TB-SXD-VLXD ngày 14/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 15/07/2022, 08:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9103/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9104/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9105/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9106/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9107/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9108/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9109/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9110/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9111/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9112/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9113/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9114/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9115/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 109
Tin đã đưa