Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số 6511, 6512/TB-SXD-VLXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 06/06/2022, 04:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 6511/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 6512/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 114
Tin đã đưa