Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH thương mại Kha (Các Thông báo số 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, 14235, 14236, 14237, 14238, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14244, 14245, 14246/TB-SXD-VLXD ngày 18/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 21/10/2022, 03:19 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, 14235, 14236, 14237, 14238, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14244, 14245, 14246/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 50
Tin đã đưa