Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH VIỆT CA MAPLE (Các Thông báo số 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820/TB-SXD-VLXD ngày 28/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 30/06/2022, 03:42 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: Các Thông báo số 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 174
Tin đã đưa