Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (các Thông báo số 7380, 7381, 7382/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 22/06/2022, 06:55 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 7380/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7381/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 7382/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 125
Tin đã đưa