Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính Tân Bình (Các Thông báo số 9204, 9205, 9206/TB-SXD-VLXD ngày 15/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 18/07/2022, 08:33 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 9204/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9205/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 9206/TB-SXD-VLXD.

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 95
Tin đã đưa