Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Phú (Các Thông báo số 9011, 9012, 9013, 9014/TB-SXD-VLXD ngày 13/07/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ năm, 14/07/2022, 07:54 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file các Thông báo số 9011, 9012, 9013, 9014/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 101
Tin đã đưa