Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (các Thông báo số 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ ba, 07/06/2022, 04:27 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file: các Thông báo số 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 101
Tin đã đưa