Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 10199, 10200, 10201, 10202, 10203, 10204/TB-SXD-VLXD ngày 04/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ sáu, 05/08/2022, 08:10 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm: Các Thông báo số 10199, 10200, 10201, 10202, 10203, 10204/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 161
Tin đã đưa