Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch gốm ốp lát sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Tô Thành Phát (Các Thông báo số 12234, 12235, 12236/TB-SXD-VLXD ngày 09/09/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ hai, 12/09/2022, 01:57 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm file:

- Thông báo số 12234/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 12235/TB-SXD-VLXD;

- Thông báo số 12236/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 82
Tin đã đưa