Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 14094, 14095, 14096, 14097, 14098, 14099, 14100, 14101, 14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14107, 14108, 14109, 14110, 14111, 14112, 14113, 14115, 14116, 14117, 14118, 14119, 14120, 14121, 14122, 14123/TB-SXD-VLXD ngày 14/10/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 19/10/2022, 08:49 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 14094, 14095, 14096, 14097, 14098, 14099, 14100, 14101, 14102, 14103, 14104, 14105, 14106, 14107, 14108, 14109, 14110, 14111, 14112, 14113, 14115, 14116, 14117, 14118, 14119, 14120, 14121, 14122, 14123/TB-SXD-VLXD

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 74
Tin đã đưa