Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

title Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trung Ấn Granite (Các Thông báo số 11810, 11811, 11812, 11813, 11814, 11815, 11816, 11817/TB-SXD-VLXD ngày 30/08/2022 của Sở Xây dựng)
Thứ tư, 31/08/2022, 03:29 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Đính kèm Các Thông báo số 11810, 11811, 11812, 11813, 11814, 11815, 11816, 11817/TB-SXD-VLXD
 

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 101
Tin đã đưa