Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (Các Thông báo số 9864, 9865, 9866, 9867, 9868/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 9856, 9857, 9858, 9859, 9860, 9861, 9862, 9863/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (Các Thông báo số 9851, 9852, 9853, 9854, 9855/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 9840, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9848, 9849, 9850/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trong nước của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Việt Nam GS Industry (Các Thông báo số 9901, 9902/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (Các Thông báo số 9828, 9829, 9830, 9831, 9832, 9833, 9834, 9835, 9836, 9837/TB-SXD-VLXD ngày 27/07/2022 của Sở Xây dựng) (28/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (Các Thông báo số 9802, 9803, 9804/TB-SXD-VLXD ngày 26/07/2022 của Sở Xây dựng) (27/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất In ấn Nguyên Khoa (Các Thông báo số 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734, 9735, 9736, 9737, 9738/TB-SXD-VLXD ngày 25/07/2022 của Sở Xây dựng) (26/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Trác Tường Stone (Các Thông báo số 9722, 9723, 9724/TB-SXD-VLXD ngày 25/07/2022 của Sở Xây dựng) (26/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cổ phần Đá An Hưng (Các Thông báo số 9640, 9641, 9642, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9657, 9658, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664, 9665, 9666, 9667, 9668, 9669, 9670/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (25/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 9623, 9624, 9625, 9626, 9627, 9628, 9629, 9630, 9631, 9632, 9633, 9634, 9635, 9636, 9637, 9638, 9639/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (25/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm Sứ Việt (Các Thông báo số 9613, 9614, 9615, 9616, 9617, 9618, 9619, 9620, 9621, 9622/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (25/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH EURO CERAMICS (Các Thông báo số 9611, 9612/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (25/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 9580, 9581, 9582, 9583, 9584/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (25/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tường Vy (Các Thông báo số 9673, 9674, 9675/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (23/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (Các Thông báo số 9580, 9581, 9582, 9583, 9584/TB-SXD-VLXD ngày 22/07/2022 của Sở Xây dựng) (23/07/2022)
Thông báo số 9478/TB-SXD-VLXD ngày 20/07/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (20/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ, đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (Các Thông báo số 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9443, 9444, 9445, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 9454, 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464, 9465, 9466/TB-SXD-VLXD ngày 19/07/2022 của Sở Xây dựng)   (20/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 9400, 9401 9402 9403 9404, 9405, 9406, 9407, 9408, 9409, 9410, 9411, 9412, 9413, 9414, 9415, 9416, 9417, 9418, 9419/TB-SXD-VLXD ngày 19/07/2022 của Sở Xây dựng) (20/07/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Gia Nghi (Các Thông báo số 9378, 9379, 9380, 9381, 9382, 9383, 9384, 9385, 9386, 9387, 9388, 9389, 9390, 9391, 9392, 9393, 9394, 9395, 9396, 9397, 9398, 9399/TB-SXD-VLXD ngày 19/07/2022 của Sở Xây dựng) (20/07/2022)