Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo số 7320/TB-SXD-VLXD ngày 21/6/2022 của Sở Xây dựng về việc đính chính Thông báo số 6245/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển thương mại XNK Anh TG (22/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tổng hợp Phú Quý (các Thông báo số 7168, 7169, 7170, 7171, 7172, 7173, 7174/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng) (17/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đá Gia Huy (các Thông báo số 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng) (17/06/2022)
Thông báo số 7160/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng về việc hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty TNHH TMXD Đại Điền (17/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 7117, 7118, 7119, 7120, 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng) (17/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV XNK Tuấn Thắng (các Thông báo số 7112, 7113, 7114, 7115, 7116/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng) (17/06/2022)
Thông báo số 7111/TB-SXD-VLXD ngày 16/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm cát tự nhiên cho bê tông và vữa sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Đạt (17/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (các Thông báo số 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng) (16/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (các Thông báo số 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng) (16/06/2022)
Thông báo số 7047/TB-SXD-VLXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Vũ Stone Paint (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 7040, 7041/TB-SXD-VLXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 7014, 7015, 7016, 7017, 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025, 7026, 7027, 7028/TB-SXD-VLXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản Vạn Xuân (các Thông báo số 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013/TB-SXD-VLXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo số 7006/TB-SXD-VLXD ngày 14/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Kính & Gương Phương Nam (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vibration (các Thông báo số 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6940, 6941, 6942, 6943, 6944, 6945, 6946, 6947, 6948, 6949, 6950, 6951, 6952, 6953, 6954, 6955, 6956, 6957, 6958, 6959, 6960, 6961, 6962, 6963, 6964/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Vibration (các Thông báo số 6874, 6875, 6876, 6877, 6878, 6879, 6880, 6881, 6882, 6883, 6884, 6885, 6886, 6887, 6888, 6889, 6890, 6891, 6892, 6893, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6908/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH AMBROSIA VN (các Thông báo số 6835, 6836, 6837, 6838, 6839, 6840, 6841, 6842, 6843, 6844, 6845, 6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6852, 6853/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH CASA BELLA (các Thông báo số 6833, 6834/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)
Thông báo số 6832/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (15/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của công ty TNHH TM DV XNK Tường Vy (các Thông báo số 6830, 6831/TB-SXD-VLXD ngày 13/6/2022 của Sở Xây dựng) (15/06/2022)