Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo số 6796/TB-SXD-VLXD ngày 10/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch gốm ốp lát sản xuất trong nước của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (13/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Hưng Phát (các Thông báo số 6739, 6740/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng) (10/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tường Vy (các Thông báo số 6721, 6722, 6723, 6724/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng) (10/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 6716, 6717, 6718, 6719, 6720/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng) (10/06/2022)
Thông báo số 6715/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại và XNK Tân VTP (10/06/2022)
Thông báo số 6714/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty TNHH B.M.D Việt Nam (10/06/2022)
Thông báo số 6713/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm gạch bê tông sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Gacta (10/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sagittarius VN (các Thông báo số 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6765, 6766, 6767, 6768, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774/TB-SXD-VLXD ngày 09/6/2022 của Sở Xây dựng) (10/06/2022)
Thông báo số 6643/TB-SXD-VLXD ngày 08/6/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Halo Group (08/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đá Nữ Hoàng (các Thông báo số 6578, 6579, 6580, 6581, 6582, 6583, 6584, 6585/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng) (07/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất In ấn Nguyên Khoa (các Thông báo số 6613, 6614, 6615/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng) (07/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Nghi (các Thông báo số 6586, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6592,6593/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng) (07/06/2022)
Thông báo số 6606/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM WINCOM (07/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV Wincom (các Thông báo số 6594, 6595, 6596, 6597, 6598, 6599/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng) (07/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Kính Phương Đông (các Thông báo số 6607, 6608, 6609, 6610, 6611, 6612/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng) (07/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá hoa cương Đông Nam Á (các Thông báo số 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605/TB-SXD-VLXD ngày 07/6/2022 của Sở Xây dựng) (07/06/2022)
Thông báo số 6513/TB-SXD-VLXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Sakura Window (06/06/2022)
Thông báo số 6514/TB-SXD-VLXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty TNHH Talida (06/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số 6511, 6512/TB-SXD-VLXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng) (06/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 6517, 6518, 6519, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540/TB-SXD-VLXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng) (06/06/2022)