Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại & Dịch vụ Phú Lạc Khang (các Thông báo số 6542, 6543/TB-SXD-VLXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng) (06/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Tường Vy (các Thông báo số 6515, 6516/TB-SXD-VLXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng) (06/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Uyên Nam Phát (các Thông báo số 6572, 6573/TB-SXD-VLXD ngày 06/6/2022 của Sở Xây dựng) (06/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu của Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường (các Thông báo số 6358, 6359, 6360, 6361, 6362, 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379, 6380/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2022 của Sở Xây dựng) (02/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2022 của Sở Xây dựng) (02/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 6381, 6382, 6383, 8384, 8385, 8386, 8387, 6388/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2022 của Sở Xây dựng) (02/06/2022)
Thông báo số 6357/TB-SXD-VLXD ngày 02/6/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Quang Vinh (02/06/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Euro Ceramics (các Thông báo số 6329, 6330, 6331/TB-SXD-VLXD ngày 01/6/2022 của Sở Xây dựng) (01/06/2022)
Thông báo số 6159/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính xây dựng nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV SX Quang Vinh (các Thông báo số 6184, 6185, 6186/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Sài Gòn Hưng Thịnh (các Thông báo số 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6254, 6255, 6256, 6257/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo số 6190/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH MTV SX TM XD Quang Dũng (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 6187, 6188, 6189/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TM DV XNK Hồng Phúc (các Thông báo số 6192, 6193, 6194/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 6196, 6197, 6198, 6199, 6200, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 6221, 6222, 6223, 6224/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhật Minh Anh Stone (các Thông báo số 6266, 6267, 6268, 6269, 6270/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng) (31/05/2022)
Thông báo số 6191/TB-SXD-VLXD ngày 31/5/2022 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính phẳng tôi nhiệt nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM DV Kính Phong Phú (31/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Tuấn Nghi (các Thông báo số 6114, 6115, 6116, 6117, 6118, 6119, 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125/TB-SXD-VLXD ngày 30/5/2022 của Sở Xây dựng) (30/05/2022)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tường Vy (các Thông báo số 5912, 5913, 5914, 5915, 5916, 5917, 5918, 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926/TB-SXD-VLXD ngày 26/5/2022 của Sở Xây dựng) (26/05/2022)