Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa sơn tường dạng nhũ tương nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM Kim Hoàn Vũ (các Thông báo số 12339/TB-SXD-VLXD, 12340/TB-SXD-VLXD ngày 07/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo số 12313/TB-SXD-VLXD ngày 07/12/2021 về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước - Công ty CP ĐTXD TM SIC - Hợp quy 01/CBHQ/SIC/2021 ngày 24/11/2021 (17/12/2021)
Thông báo số 12474/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm nhập khẩu của Công ty CP SXTM Sakura Window - Hợp quy 01-CBHQ/sakura/2021 Ngày 23/11/2021 (BN 2103288) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH NIRO CERAMIC (Việt Nam) (các Thông báo số 12475/TB-SXD-VLXD, 12476/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH TMDVSX Hoàng Diệu (các Thông báo số 12477, 12478, 12479, 12480, 12481/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo số 12439/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH SIAM CITY CEMENT (VIỆT NAM) - Hợp quy S07192021 ngày 01/12/2021 (bn 2103287) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Chinh Trần (các Thông báo số 12440/TB-SXD-VLXD, 12441/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Xây dựng Vận tải Xuất nhập khẩu Nam Phát (các Thông báo số 12442/TB-SXD-VLXD, 12443/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường (các Thông báo số 12444, 12445, 12446, 12447, 12448, 12449, 12450, 12451, 12452, 12453, 12454, 12455/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhập hồ sơ công bố hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của  Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 12456, 12457, 12458, 12459, 12460, 12461, 12462, 12463/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đá Granite Cát Tường (các Thông báo số 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12473/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Sơn Ringo Việt Nam (các Thông báo số 11736, 11737/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo (các Thông báo số 12279, 12280, 12285, 12286/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH MTV TMDV Granite Gia Bảo (các Thông báo số 12281, 12282, 12283, 12284, 12287, 12288/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương (các Thông báo số 12289, 12290, 12293/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiện nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH XNK Granite Lê Hương (các Thông báo số 12291, 12292, 12294, 12295/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLC (các Thông báo số 12298, 12301/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM VLC (các Thông báo số 12296, 12297, 12299, 12300, 12302/TB-SXD-VLXD ngày 06/12/2021 của Sở Xây dựng) (17/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Hiệp Hòa House (các Thông báo số 12412/TB-SXD-VLXD, 12413/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (09/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nhập khẩu của Công ty TNHH TNHH SX TM DV Đại An Hưng (các Thông báo số 12414, 12415, 12416, 12417, 12418, 12419, 12420, 12421/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (09/12/2021)