Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH EURO CERAMICS (các Thông báo số 12422/TB-SXD-VLXD, 12423/TB-SXD-VLXD, 12424/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (09/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng nhập khẩu của Công ty TNHH Siam Cement (Việt Nam) (các Thông báo số 12425/TB-SXD-VLXD, 12426/TB-SXD-VLXD ngày 09/12/2021 của Sở Xây dựng) (09/12/2021)
Thông báo số 12171/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công bố hợp quy số 0037/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quân Đạt (06/12/2021)
Thông báo số 12222/TB-SXD-VLXD ngày 03/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu - Công bố hợp quy số 3322102/CBHQ/CPGSV ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (03/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty Cp Đá An Hưng (các Thông báo số 11690, 11691, 11692, 11693, 11694, 11695, 11696, 11697, 11698, 11699, 11700, 11701, 11702, 11703, 11704/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng) (03/12/2021)
Thông báo số 11705/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính dán an toàn nhiều lớp nhập khẩu của Công ty TNHH SX TM Kính Tân Bình - Hợp quy 01-11/2021KTB ngày 15/11/2021 (BN 2102946) (03/12/2021)
Thông báo số 11706/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ của Công ty TNHH TMXNK Đá Hoa Cương Hoàng Mỹ - Hợp quy 03/CBHQ/HM ngày 15/11/2021 (BN 2102960) (03/12/2021)
Thông báo số 11725/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 63/7/HQ-ST ngày 12/11/2021 (BN 2102891) (03/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh (các Thông báo số 11707, 11708, 11709, 11710, 11711, 11712, 11713, 11714, 11715, 11716, 11717, 11718, 11719, 11720, 11721, 11722, 11723, 11724, 11726/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng) (03/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Sơn Ringo Việt Nam (các Thông báo số 11736/TB-SXD-VLXD, 11737/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng) (03/12/2021)
Thông báo số 11727/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH H&M HENNES & MAURITZ VIỆT NAM - Hợp quy 141021 ngày 14/11/2021 (BN 2102959) (03/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH SXTM và DV Phú Lạc Khang (các Thông báo số 11728/TB-SXD-VLXD, 11729/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng) (03/12/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính nổi nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Phú (các Thông báo số 11730, 11731, 11732, 11733, 11734, 11735/TB-SXD-VLXD ngày 26/11/2021 của Sở Xây dựng) (03/12/2021)
Thông báo số 12171/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu - Công bố hợp quy số 0037/HQ/QĐ ngày 08/11/2021 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quân Đạt (01/12/2021)
Thông báo số 12167/TB-SXD-VLXD ngày 01/12/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính phẳng tôi nhiệt nhập khẩu - Công bố hợp quy số 23.2/HQ/QĐ ngày 05/11/2021 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quân Đạt (01/12/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy tháng 9 đến tháng 10/2021 (Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 31/10/2021) (01/12/2021)
Thông báo số 11559/SXD-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Hưng Phát - Hợp quy 01-CBHQ-HP/2021 ngày 11/11/2021 (BN 2102886) (22/11/2021)
Thông báo số 11560/SXD-VLXD ngày 22/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp sản xuất trong nước - Công ty TNHH VLXD Xi măng SCG Việt Nam - Hợp quy 01/2021/CB-STARCEMT ngày 01/11/2021 (BN 2102887) (22/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP Đá Hoa Cương Châu Âu (các Thông báo số  11477/TB-SXD-VLXD, 11478/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng) (19/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty CP ASIA STARS (các Thông báo số  11465, 11466, 11467, 11468, 11469, 11470/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng) (19/11/2021)