Danh sách doanh nghiệp tiếp nhận công bố hợp quy VLXD

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa kính hộp gắn kín cách nhiệt nhập khẩu của Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt (các Thông báo số  11479, 11480, 11481, 11482,11483, 11484, 11485, 11486, 11487, 11488/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng) (19/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty CP Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số  11489/TB-SXD-VLXD, 11490/TB-SXD-VLXD ngày 19/11/2021 của Sở Xây dựng) (19/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH TM Cao Minh Khang (các Thông báo số 11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 11394, 11395, 11396, 11397, 11398, 11399, 11400, 11408, 11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417/TB-SXD-VLXD ngày 18/11/2021 của Sở Xây dựng) (18/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH Sagittarius VN (các Thông báo số 11360, 11361, 11362, 11363, 11364, 11365, 11366, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379/TB-SXD-VLXD ngày 17/11/2021 của Sở Xây dựng) (17/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH ĐÁ GRANITE SƠN TINH (các Thông báo số 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594/TB-SXD-VLXD ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng) (04/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Xuất nhập khẩu Anh TG (các Thông báo số 10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336, 10337/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng) (03/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (các Thông báo số 10476, 10477, 10478, 10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 10492, 10493, 10494, 10495/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (các Thông báo số 10447, 10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459, 10460, 10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương sản xuất trong nước của Công ty TNHH Thương mại Lợi Tường (các Thông báo số 10470, 10471, 10472, 10473/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm kính phẳng tôi nhiệt sản xuất trong nước của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kính Trung Nam (các Thông báo số 10467, 10468, 10469/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu  của Công ty TNHH Niro Ceramic (Việt Nam) (các Thông báo số 10474/TB-SXD-VLXD, 10475/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt (các Thông báo số 10496, 10497, 10498, 10499, 10500, 10501/TB-SXD-VLXD ngày 02/11/2021 của Sở Xây dựng) (02/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa gạch gốm ốp lát nhập khẩu của Công ty TNHH RI TA Võ (các Thông báo số 10376, 10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10382, 10383, 10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400, 10401, 10402/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng) (01/11/2021)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu của Công ty TNHH Thương mại Cao Minh Khang (các Thông báo số 10338, 10339, 10340, 10341, 10342, 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10356, 10357, 10358, 10359, 10360, 10361, 10362, 10361, 10363, 10364, 10365, 10366, 10367, 10368/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng) (01/11/2021)
Thông báo số 10323/TB-SXD-VLXD ngày 01/11/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa đá ốp lát tự nhiên nhập khẩu - Công ty TNHH Đá Granite Sơn Tinh - Hợp quy 30/2021/HQ-ST ngày 15/10/2021 (01/11/2021)
Thông báo số 9029/TB-SXD-VLXD ngày 23/9/2021 của Sở Xây dựng về tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hàng hóa tấm thạch cao nhập khẩu (của Công ty CP I.S, 493 đường Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10. TP.HCM) (04/10/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 7/2021 (Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021) và Tháng 8/2021 (Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 31/8/2021) (24/09/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 5/2021 (Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021) và Tháng 6/2021 (Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/6/2021) (13/08/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 4/2021 (Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 30/4/2021) (06/07/2021)
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Tháng 3/2021 (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021) (05/05/2021)