Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Công bố giá vật liệu xây dựng

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2020
Thứ ba, 07/04/2020, 08:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Thông báo số 3317/TB-SXD-VLXD ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quý I/2020

Bảng giá doanh nghiệp

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 19811
Tin đã đưa