Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Đình chỉ - huỷ bỏ chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy

Công văn số 10626/SXD-VLXD ngày 23/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp
Thứ ba, 27/08/2019, 02:43 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 10626/SXD-VLXD ngày 23/8/2019 của Sở Xây dựng về việc thu hồi Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với các sản phẩm cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 cấp

Phòng Vật liệu xây dựng

Số lượng lượt xem: 1035
Tin đã đưa