Đình chỉ - Hủy bỏ, Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy

title Vật liệu xây dựng

Công văn số 10896/SXD-VLXD ngày 30/8/2019 của Sở Xây dựng về việc phổ biến, thông tin các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng
Thứ ba, 03/09/2019, 09:20 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Công văn số 10896/SXD-VLXD ngày 30/8/2019 của Sở Xây dựng về việc phổ biến, thông tin các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm  nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng  và trong công trình xây dựng

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng

Số lượng lượt xem: 458
Tin đã đưa